DANH BẠ PHÁP LÝ
thu tuc TGPL
Cong bao chinh phu
Cong chung
mau van ban
Tra cuu van ban luat mien phi
Luat su Dong Nam A
Khách online: 44
Lượt khách: 1
Tìm kiếm tin tức

Tuyển chọn tư vấn cho hoạt động 6.3.1.2

Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (VIJUSAP) tuyển dụng chuyên gia tư vấn hoặc nhóm tư vấn thực hiện hoạt động số 6.3.1.2 về:“Kết nối mạng lưới cấp tỉnh - Tổ chức 5 cuộc họp trực tuyến với các nhóm tổ chức nhận tài trợ có cùng nội dung/chủ đề.


ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Tuyển chọn tư vấn

Hoạt động 6.3.1.2: “Kết nối mạng lưới cấp tỉnh trong 05 cuộc họp trực tuyến với các nhóm tổ chức nhận tài trợ có cùng nội dung để hỗ trợ, tư vấn các khó khăn các tổ chức đang gặp phải”.

1. Khái quát

Dự án Quỹ hỗ trợ các sáng kiến Tư pháp (JIFF) với mục đích tăng cường khả năng tiếp cận tư pháp cho các nhóm dễ bị tổn thương tại Việt Nam thông qua một chương trình tài trợ cho các tổ chức xã hội dân sự. Đơn vị nhận tài trợ sẽ là các tổ chức được đăng ký thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam bao gồm các hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan báo chí và các trường đại học. Dự  án là một hợp phần thuộc Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp (EU JULE) tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổ chức Oxfam tại Việt Nam là cơ quan quản lý và tổ chức thực hiện hợp phần này.

Theo Hợp đồng gia hạn giữa VIJUSAP và Quỹ JIFF đã được Ban chỉ đạo dự án phê duyệt vào cuối tháng 8/2021 và Kế hoạch thực hiện hoạt động 06 tháng đầu năm 2022; Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (VIJUSAP) phối hợp với Ban thư ký quỹ JIFF phối hợp tổ chức thực hiện hoạt động số 6.3.1.2 về:Kết nối mạng lưới cấp tỉnh - Tổ chức 5 cuộc họp trực tuyến với các nhóm tổ chức nhận tài trợ có cùng nội dung để hỗ trợ, tư vấn các khó khăn các tổ chức đang gặp phảicho các tổ chức nhận sáng kiến của Quỹ JIFF nhằm kết nối mạng lưới, chia sẻ kinh nghiệm và duy trì tính bền vững của các mô hình sáng kiến tốt khi kết thúc dự án và tăng cường lan tỏa mô hình/sáng kiến tới cộng đồng, chuyển giao kết quả sáng kiến tới cơ quan/đối tác tại địa phương.

2. Mục tiêu của hoạt động

- Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án của các đơn vị nhận tài trợ từ quỹ Jiff khi thực hiện các sáng kiến theo đối tượng/chủ đề.

- Thảo luận cách thức phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tác động và tính bền vững của sáng kiến.

- Kết nối mạng lưới các tổ chức thực hiện sáng kiến của đợt kêu gọi lần thứ 2; duy trì tính bền vững của các sáng kiến/mô hình;

- Hướng dẫn phương pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình kết nối các tổ chức, tiếp nhận, giải quyết vụ việc sau khi kết thúc dự án;

- Chia sẻ phương pháp lan tỏa mô hình/sáng kiến tới cộng đồng; chuyển giao kết quả/mô hình/sáng kiến với các cơ quan/đối tác tại địa phương sau khi kết thúc dự án.

3. Kết quả mong đợi

- Các tổ chức thực hiện sáng kiến chia sẻ, đánh giá các khó khăn của tổ chức trong quá trình thực hiện sáng kiến, từ đó chuyên gia cùng các tổ chức khác đề xuất, góp ý các giải pháp để giải quyết;

- Các tổ chức tăng cường sự chủ động trong việc kết nối với chính quyền địa phương và các đối tác;

- Các tổ chức tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, tận dụng các nguồn lực sẵn có để kết nối với các đối tác.

4. Đối tượng tham gia 05 cuộc họp: Các tổ chức nhận tài trợ đợt 1,2,3 của Quỹ JIFF có cùng nội dung chủ đề/đối tượng.

5. Trách nhiệm của tư vấn/nhóm tư vấn

- Soạn thảo tài liệu cho mỗi cuộc họp phù hợp với mỗi chủ đề/đối tượng gửi cho VIJUSAP trước khi thực hiện các cuộc họp;

- Chia sẻ phương pháp thực hiện hoạt động dự án hiệu quả tại mỗi cuộc họp cho phù hợp với nội dung đề/đối tượng;

- Chia sẻ phương pháp khi kết nối với chính quyền địa phương, đối tác bằng các hình thức trình bày, thảo luận, giải quyết tình huống giả định…;

- Giải đáp các câu hỏi, thắc mắc từ các tổ chức nhận tài trợ.

6.  Thời gian thực hiện 05 cuộc họp: Từ tháng 04/2022 – 06/2022

7. Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia/nhóm chuyên gia

·       Có trình độ thạc sỹ trở lên chuyên ngành luật/tâm lý xã hội/ xã hội có 10-15 năm kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực như pháp luật/ y tế/ giáo dục/ lao động - việc làm dành cho các nhóm đối tượng: người khuyết tật, phụ nữ dân tộc, trẻ em, người cao tuổi môi trường...

·       Có kinh nghiệm chia sẻ (trực tiếp/ trực tuyến) các kiến thức về các lĩnh vực như pháp luật/ y tế/ giáo dục/ lao động - việc làm dành cho các nhóm đối tượng: người khuyết tật, phụ nữ dân tộc, trẻ em, người cao tuổi môi trường...

·       Có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các tổ chức kết nối để duy trì hoạt động bền vững sau mỗi dự án, có phương pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình kết nối các tổ chức với nhau.

·       Có kinh nghiệm chia sẻ và góp ý về phương pháp lan tỏa mô hình/sáng kiến tới cộng đồng, chuyển giao kết quả sáng kiến tới cơ quan/đối tác tại địa phương.

·       Có khả năng lãnh đạo, bao quát và tổng hợp công việc.

8. Kinh phí

  - Mức phí cho chuyên gia/nhóm chuyên gia căn cứ trên hồ sơ năng lực của ứng viên nhưng không quá 5.000.000 đồng/người/ngày (03 chuyên gia/cuộc * 5 cuộc * 02 ngày/người/cuộc).

9Thông tin liên hệ:

Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (VIJUSAP).

Địa chỉ: Số 20, ngõ 80, đường Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.715 42 86

Email: baotrotuphapvn@gmail.com

10. Thời hạn và hình thức nộp hồ sơ:

 a. Thời hạn nộp hồ sơ:

·       Các tư vấn/nhóm tư vấn quan tâm gửi đề xuất phương án kỹ thuật; đề xuất ngân sách và hồ sơ năng lực cho VIJUSAP trước ngày 05/4/2022.

·       VIJUSAP sẽ thanh toán phí tư vấn căn cứ dựa trên thỏa thuận và đề xuất của tư vấn qua tài khoản và  giữ lại 10% tổng giá trị hợp đồng để nộp thuế thu nhập cho tư vấn theo quy định của Nhà nước./.

b. Hình thức nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam, số 20, ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Hoặc qua thư điện tử: baotrotuphapvn@gmail.com./.

 

 

(Nguồn: )
CÁC TIN KHÁC:
Tuyển chọn tư vấn cho hoạt động 6.3.2.2 (24/3/2022)
Thông báo thay đổi địa chỉ Văn phòng Hội (16/3/2016)
Thư mời chuyên gia đánh giá độc lập (16/10/2015)
Thông báo thay đổi địa chỉ Văn phòng Trung ương Hội Bảo Trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (5/11/2014)
Thông báo tham dự Lễ Công bố Chiến lược phát triển của Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam (VIJUSAP) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (5/11/2014)
Thông báo tuyển dụngTư vấn viên pháp luật của Trung tâm Tư vấn pháp luật & Vận động chính sách (ALAC) (26/9/2014)
Hướng dẫn thành lập Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (29/4/2014)
Báo cáo hoạt động của Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam năm 2013 và Kế hoạch công tác năm 2014 (14/4/2014)
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ
Hỗ trợ quản trị website Hỗ trợ quản trị website
Văn phòng TƯ Hội Văn phòng TƯ Hội
Tuyển chọn tư vấn cho hoạt động 6.3.1.2
Hòa giải ở cơ sở: Cần sửa đổi để tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội
Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam tổ chức Đại hội lần 2 - Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thủ tục hưởng di sản thừa kế
Thủ tục xóa án tích sẽ bớt gian nan, phức tạp?
Danh bạ các trung tâm Trợ giúp pháp lý
danh ba luat su
Trong tai thuong mai viet nam
Hệ thống văn bản QPPL
mau van ban
sealaw
điểm tin
 
© 2010 - 2011 HỘI BẢO TRỢ TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NGHÈO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 20, Ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội - Hotline: 04.37154286
Điện thoại: 04.37154286 - Fax: 04.37154286 - Email: baotrotuphapvn@gmail.com
Thiết kế và lưu trữ bởi TTC Design